Skadelig mikroorganisme i genmodificerede planter

Om få dage (6. november) er der valg i Californien – et valg, som jeg anser for mere interessant end presidentvalget. Der skal stemmes om hvorvidt genmodificerede fødevarer (GMOer) skal mærkes. Mærkning har ikke hidtil været et krav i USA, men hvis det bliver et krav i Californien, så forventes det, at de andre stater i USA følger efter og indfører mærkning af gen-modificerede fødevarer.

Store virksomheder i fødevare- og kemiindustrien forsøger at undgå obligatorisk mærkning af GMOer ved at køre masser af reklamer i Californien på bl.a. TV. Deres tynde argumenter er bl.a., at mærkning vil give mere bureaukrati og dyrere fødevarer. De mest kendte af disse virksomheder er Monsanto, Coco-Cola, Kellogs, Heinz og PepsiCo (Pepsi ejer også “Quaker”, der producerer morgenmadsprodukter). Så nu ved vi hvem, der vil hemmeligholde GMOer for forbrugeren.

De foreløbige meningsmålinger viser, at et flertal af vælgerne siger ja til obligatorisk mærkning, så fødevareindustrien ikke længere må hemmeligholde, hvorvidt en fødevare er genmodificeret. Jeg venter i spænding på valgets udfald.

Jeg kunne også ønske mig, at hullerne i den nuværende mærkningsordning her i EU bliver fjernet. F.eks. burde kød fra dyr, der er fodret med GMOer, mærkes (eller allerhelst helt forbydes). Professor Don Huber fra USA har nemlig offentliggjort en nyopdaget og skadelig mikroorganisme i genmodificerede afgrøder som soja og majs. Dyr, der fodres med disse afgrøder, kan blive inficeret med denne mikroorganisme, der er på størrelse med en virus. Mikroorganismen har vist sig at kunne dræbe et kyllingefoster i løbet af 48 timer.

De fleste konventionelle husdyr i Danmark får genmodificeret soja i deres foder. Det er bemærkelsesværdigt, at konventionenelle besætninger oplever stigende problemer med frugtbarheden. F.eks. blev ca. 30% af køerne i konventionenelle besætninger dyrlægebehandlet for frugtbarhedsproblemer i 2011. Det er næsten 3 gange flere end i økologiske kvægbesætninger.

Mikroorganismen har også vist sig at forårsage tidlig aldring, øget risiko for misdannede fostre og adskillige andre sundhedsproblemer. Er der risiko for at organismen overføres til mennesker? Det mener Don Huber, at der er stor sandsynlighed for, eftersom der er en kraftig stigning i antallet af mennesker, der behandles for fertilitetsproblemer, for at kunne få børn.

Ref: Don Huber (interview med Dr. Mercola 2012)

Økologiske dyr må ikke få genmodificeret foder, så økologiske fødevarer er mit bedste bud for at sikre sig mod denne mikroorganisme og andre bivirkninger ved GMOer.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*