Svampegift forværrer svampeproblemer

Den type svamp, jeg omtaler i det følgende, er ikke spisesvampe, men det man i daglig tale kalder “mug”. Et eksempel er skimmelsvamp.

Svamp kan trives i fugtige omgivelser og gøre skade på bygninger. Værre er det, at disse svampe danner giftige toksiner, der kan være særdeles skadelige for helbredet. Nogle mennesker er mere følsomme end andre. Svampetoksiner kan forårsage mange forskellige lidelser. Blandt de mere almindelige er migræne, overvægt, træthed, højt blodtryk, astma, smerter i underlivet, ledsmerter, gangbesvær, humørsvingninger med hyppige raserianfald og forringet intelligens. Svampetoksiner kan få hjernen til at skrumpe og dermed forårsage hjerneskade.

Kunstigt fremstillede kemiske svampegifte (fungicider) er ikke en god løsning, da de tværtimod kan forværre problemet. Det skyldes, at disse gifte har fået svampe til at mutere og derved blive tolerante overfor fungiciderne. De muterede svampe danner nye typer af toksiner, som vores immunforsvar ikke er parat til at afværge. Før den udbredte anvendelse af fungicider, var svampetoksiner ikke det store problem for helbredet, som de er i dag.

Hvis man bor i et hus, der er angrebet af svamp, bør det håndteres hurtigt, før det breder sig. Det kan kræve professionel hjælp. Der er eksempler på huse, hvor svampen bredte sig, før man blev opmærksom på problemet, og beboerne blev så syge, at de måtte forlade huset og efterlade næsten alle deres ejendele. De måtte derefter på udrensningskur for at rense organismen for svampetoksiner.

Fungicider tilsættes ofte i maling, træbeskyttelse og visse typer af fugemasse. Fungicider anvendes også i det ikke-økologiske landbrug til at bekæmpe svampesygdomme i mange forskellige afgrøder. For at undgå fungicider kan man anvende naturlig maling og træbeskyttelse. Bl.a. Wolfs Linolie- og Trætjærefabrik på Stevns fremstiller naturlig maling og træbeskyttelse af høj kvalitet uden de skadelige fungicider. Disse naturlige typer af maling og træbeskyttelse er langtidsholdbare og trænger dybt ind i træet og beskytter det langt mere effektivt end syntetisk maling.

NB: Nogle af Wolfs produkter er tilsat fungicider. Undgå disse.

Når det gælder fødevarer, anbefales det så vidt som muligt at vælge økologisk, så man undgår rester af fungicider.

Elektromagnetisk stråling har også vist sig at være et problem i forhold til svamp. Dr. Dietrich Klinghardt berettede tilbage i 2009 om et forsøg, hvor man undersøgte produktionen af svampetoksiner i et laboratorie. Først beskyttede man svampene mod stråling ved at dække dem med et metalnet, og så målte man mængden af produceret toksin. Derefter fjernede man metalnettet, så svampene blev udsat for den almindeligt forekommende stråling fra mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr i omgivelserne. Produktionen af toksiner blev 600 gange højere med strålingsbeskyttelsen fjernet, og toksinerne blev også mere giftige. Dr. Klinghardt berettede endvidere, at i løbet af 10 år (fra 1999 til 2009) er mængden af stråling fra mobiltelefoner steget flere millioner gange.

Jeg anbefaler at bruge fastnet-telefon frem for mobil, når det er praktisk muligt, og i det hele taget begrænse brugen af trådløst udstyr. Mikrobølgeovn bør ikke anvendes.

Nogle typer af svamp kan leve i den menneskelige organisme. Candida-svamp et eksempel på dette. Svampe næres især af raffinerede kulhydrater som f.eks. sukker og hvidt mel. Hvis man er angrebet af svamp, bør man holde sig fra sådanne fødevarer. Tørret frugt og søde frugter som bananer bidrager også til svampevækst i kroppen. Læs mere om hvad du kan gøre ved svampeangreb i kroppen i bogen “Candida – mad som middel” af Pia Birk.

Referencer:

  • Dokumentarfilmen “Moldy” (muggen) af Dave Asprey m.fl.
  • Suzanne Somers, interview i Dr. Mercolas nyhedsbrev af 6. juni 2015
  • Dr. Dietrich Klinghardt, interview af Dr. Mercola på iHealthtube 6/10-2009
  • “Candida – mad som middel” af Pia Birk

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*