Covid-overdødelighed blandt vaccinerede

Denne artikel er skrevet af tidligere journalist Kim Holm, Rønne.

Hvis du bliver smittet med COVID-19 er der fem procent mindre risiko for at dø som uvaccineret, end hvis du har taget en, to eller tre af vaccinerne. Dette fremgår, hvis man sammenholder tal fra hhv. Danmarks Statistik og Statens Serum Institut fra ugerne 47 og 48. Det står hermed klart, at COVID-19-vaccinernes effektivitet overdrives af medicinalfirmaer, sundhedsfagfolk og politikere.

Nærlæser man de nyeste tal, ser man:
1: I forhold til smitteincidens dør forholdsmæssigt flere vaccinerede end uvaccinerede af COVID-19 (5,5 %).
2: Der smittes nu (medio december 21) forholdsmæssigt lige så mange vaccinerede som uvaccinerede – dette ovenikøbet før Omikron-varianten for alvor er etableret. Om nogle uger kan det se endnu værre ud for de vaccinerede, idet sundhedsfaglige (Henrik Ullum, SSI, m.fl.) erkender, at Omikron-varianten ‘lettere går gennem vaccineskjoldet.’ 

I ugerne 47 og 48 i 2021 udgjorde vaccinerede 77,4 % af de covid-døde (106 ud af 137) (se kilde 1 og 3)
Dette skal sammenholdes med, at de vaccinerede blandt samtlige smittede i uge 45 og 46 udgjorde 73,1 %.

Resultat bliver således en covid-overdødelighed på 5,5 % for de med et, to eller tre af ‘de små stik’.

Note 1:
I uge 45 og 46 blev 27.609 vaccinerede bekræftet covid-positive sammenholdt med 10.169 ikke-vaccinerede (se kilde 2)
Det må formodes at de døde i uge 47 og 48 er blevet smittet et par uger før – derfor holdes dødsfald i disse uger sammen med smitteincidens i uge 45 og 46.

Note 2: Det er svært at finde separerede tal for vaccinerede/uvaccinerede blandt de 137 dødsfald, men i Statens Serum Instituts ugerapport/uge 49/side 12 (se kilde 3) løftes lidt af sløret. Her er der opgjort søjler over covid-dødsfald blandt vaccinerede.

Med forbehold for at søjlerne ikke angiver præcise dødstal, så kan man tælle sig ret nøjagtige dødstal for den vaccinerede gruppe:
Uge 47: 60 (heraf 2 med 3. booster-stik)
Uge 48: 46 (heraf 5 med 3. booster-stik)
Total 106 dødsfald (blandt vaccinerede) ud af 137.

Kilder:
1. Covid-dødstal: Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/covid-19-hurtige-indikatorer )

2. Smitteincidens: SSI’s Covid-19 Dashboard: https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/page_5/

3. Separation af Covid-døde: (SSI ugerapport uge 49): https://files.ssi.dk/covid19/gennembrudsinfektion/rapport/gennembrudsinfektion-covid19-uge49-2021-ji88).

Hvad er der så sket fra uge 48 til 50?
Fra uge 46 og et par uger frem til 20.12.21 er der sket det, at vaccinerede nu udgør 87,1 % af samtlige coronasmittede. Altså en stigning fra de 73,1% til 87,1 % (se kilde 2).

Hvis det antages, at fordelingen af dødsfald mellem vaccinerede og uvaccinerede i ugerne 47 og 48 er uændret i forhold til uge 50, så betyder det, at de vaccinerede lige nu står for over 90 % af COVID-19-dødsfaldene.
Derfor giver det klart mening, når SSI i sin ekspertrapport af 17.12.21 på side 4 konkluderer i forhold til kommende øget smittespredning med Omikron:
‘Det fremgår af modelberegningerne, at det primært er vaccinerede personer over 50 år som forventeligt vil blive indlagt. Dette gælder både for scenariet med moderat og høj grad af vigende immunitet.’
(Se: https://www.ssi.dk/-/media/cdn/files/ekspertrapport-den-17-december-2021.pdf?la=da )

Konklusion:
1. De ovennævnte tal viser, at der stort set ikke er forskel i smitteincidens mellem vaccinerede og uvaccinerede, ergo at vaccinerede i lige så høj grad er smittebærere/-givere som uvaccinerede.

2. At vaccinerede har en 5 % højere dødsrate ved samme smitteincidens.

Dette medfører et helt afgørende spørgsmål: 
– Vil det fortsat være lovligt at diskriminere uvaccinerede gennem coronapas? Det kan i hvert fald konstateres, at der ikke længere eksisterer et sundhedsfagligt belæg herfor.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*