Nye genteknikker er langt mere indgribende end naturlige mutationer

Nogle fortalere for GMO har påstået, at nye genediteringsteknikker som f.eks. den såkaldte CRISPR genediteringsteknik ikke medfører større genetiske ændringer end dem, der kan forekomme på naturlig vis. Men sådan forholder det sig ikke. I forskningsartiklen “New Possibilities on the Horizon: Genome Editing Makes the Whole Genome Accessible for Changes” kan man bl.a. læse følgende i konklusionen:

“Nye genediteringsteknologier som CRISPR/Cas9 gør nu hele genomet tilgængeligt for enhver ønsket ændring af forskeren eller fremavleren. Disse nye teknikker omgår mekanismer, der beskytter bestemte områder af genomet, ved at målrette nukleaser* mod specifikke genomiske områder og derved øges sandsynligheden for induktion af genetiske ændringer.”

*Nukleaser er enzymer, der forårsager spaltning af byggesten i DNA og RNA.

Som beskrevet i artiklen “7 grunde til at gen-editering skaber utilsigtede mutationer” er CRISPR ikke præcis og forudsigelig, men medfører i høj grad utilsigtede mutationer, der kan give sundhedsskadelige fødevarer, hvis teknikken anvendes til fødevareproduktion.

GMO-majs er en af de planter, der har givet problemer for økologien pga. krydsbestøvning
GMO-majs er en af de planter, der har givet problemer for økologien pga. krydsbestøvning

Geneditering/GMO er ikke tilladt i økologiske fødevarer, men hvis det indføres i konventionelt landbrug, er der stor risiko for, at pollen fra genediterede planter kan bestøve økologiske planter og overføre kunstigt indsatte gener til frø i økologiske planter. Genmodificerede planter dyrkes stort set ikke i Danmark, men i lande, hvor de dyrkes, er der problemer med økologiske planter, der bestøves af GMO-planter fra nærliggende marker. Det er bl.a. sket med økologiske majs, der blev bestøvet af GMO majs. Det resulterede i, at de økologiske majs kunne danne genmodificerede majskolber med Bt-toxin og således ikke længere var økologiske. Hvis dyrkning af genmodificerede afgrøder indføres i Danmark, kan det medføre alvorlige problemer for det økologiske landbrug og for folkesundheden generelt. Ref.: Organic farmers report increasing GMO contamination with corn

1 Trackback / Pingback

  1. Hurtig og effektiv forædling af planter uden GMO/NGT | Helsemagasinet

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*