Advokat slår fast: 5G i strid med menneskerettigheder

Den 4. maj var der konference om 5G og mikrobølgestråling på Christiansborg. Konferencen var organiseret af Julius Grantzau fra Alternativet og Jan-Erik Messmann fra Dansk Folkeparti i samarbejde med nogle interesseorganisationer. Hele konferencen blev filmet af partiet JFK21. Du kan se 5G-konferencen her. Optagelser med bedre lyd og billeder ventes udgivet i nær fremtid.

Væsentlige informationer fra konferencen med tidsangivelse har jeg samlet her:

0:50, Forsker Mikko Ahonen: Den industri-sponsorerede organisation ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), hvis anbefalinger Sundhedsstyrelsen følger, har anbefalet grænseværdier for mikrobølgestråling, der er 1000 gange højere end Europarådets anbefalinger.

0:58, Professor Olle Johansson: Europarådet anbefaler et forbud mod WIFI og anden trådløs teknologi i klasseværelser. Strålingen kan forårsage stress, skade på sædceller, DNA-skade, indlæringsvanskeligheder og gøre bakterier resistente mod antibiotika. I dag udsættes vi for mikrobølgestråling i en dosis, der er omkring en trillion gange højere end den naturlige baggrundsstråling. Forsikringsselskaber vil ikke forsikre mod skadevirkninger fra elektromagnetisk stråling, GMO og nano-teknologi.

1:28, Journalist David Wedege: Aktindsigt har afsløret, at Sundhedsstyrelsen ikke har sikkerhedsvurderet 5G pga. manglende data.

Energiminister Lars Christian Lilleholt og Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har således talt usandt ved at hævde, at Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der ikke er sundhedsrisiko forbundet med 5G.

2:05, DTU-forsker Vibeke Frøkjær Jensen: Insekter optager mere varme ved udsættelse for 5G. Træer skades af mikrobølger. Insekter skades, undtagen dem, der lever under jorden. Bestanden af insekter er gået 75% tilbage, hvilket for alvor tog fart fra år 2005, hvor 3G blev introduceret. Fugle og andre dyr, der lever af insekter, mangler føde.

2:39, Advokat Christian F. Jensen: Etablering og aktivering af et 5G-netværk, således som det p.t. foreligger beskrevet, vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i de europæiske menneskerettigheder, FNs børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne. Årsagen hertil er den meget betydelige, videnskabelige dokumentation, der foreligger for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helbredsskadeligt og farligt for mennesker (og særligt for børn), dyr og planter. Dette gælder også, når strålingen holder sig indenfor de retningslinjer, som anbefales af ICNIRP og som anvendes af Danmark og bredt i EU.

Næste skridt bliver at få en retssag sat i værk, der vil sætte en stopper for 5G.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*