5G bliver stoppet

I de seneste måneder blev der afholdt borgermøder mod det planlagte 5G mobilnetværk rundt omkring i landet. Jeg var med til mødet i Ringe på Fyn i sidste uge, hvor der var et ekspertpanel bestående af professor Olle Johansson fra Sverige, formand for EHS-foreningen Christina Funch Mellgren, biolog Pernille Schriver samt medieekspert Dan Johannesson.

Nogle interessante data, som blev fremlagt på mødet var bl.a.:

  • Niveauet af menneskeskabt mikrobølgestråling er nu ca. 1 trillion gange højere end den naturlige mikrobølgestråling fra rummet.
  • Det anderkendte tidsskrift The Lancet udgav sidste år en artikel, hvor man bl.a. kunne læse: “Kronisk udsættelse [for mikrobølgestråling] er blevet forbundet med øget oxidativ stress og DNA skade og risiko for cancer.” Ref.: The Lancet
  • Mikrobølgestråling ventes at stige med 10 – 20% frem mod 2025 i forhold til i dag, hvis der ikke sættes en stopper for udviklingen.
  • 5G-nettet anvender højere frekvenser med lavere gennemtrængningsevne i forhold til 4G og 3G. Derfor skal antennerne stå tættere, og strålingen skal være kraftigere. Til gengæld udsendes strålingen retningsbestemt mellem mobiltelefon og mobilmast i stedet for at blive udsendt bredt i alle retninger.
  • Insekter, der rammes af 5G stråling, bliver sandsynligvis dræbt af energien i strålingen.
  • Bestanden af insekter er gået 75% tilbage gennem de sidste 27 år.
  • Mange fugle lever af insekter. Bestanden af fugle er gået 29% tilbage i Nordamerika siden 1970. En lignende tendens ses også i Europa. Ref.: TV2
  • Allerede i år 2003 kunne Sianette Kwee fra Århus Universitet fremlægge forskning, der viste, at stråling fra mobilmaster og -telefoner forårsager celleforandringer, der kan føre til kræft. Ref.: Ingeniøren
  • Sundhedsstyrelsens “ekspert” Christoffer Johansen, der hævder at strålingen fra mobiltelefoner ikke er skadelig, er inhabil, da hans forskning blev financieret af teleindustrien. Hans forsøgs-design havde åbenlyse fejl, der fik det til at se ud som om mobilstråling ikke var skadelig. Ref.: Forskning.dk
  • Implementering af 5G vil være i strid med Bernkonventionen, Bonnkonventionen, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs Børnekonvention, forsigtighedsprincippet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet.

Men der er håb: Landsindsamlingen mod 5G er en succes. Der er nu indsamlet de nødvendige midler til, at advokat Christian F. Jensen kan forberede retssagen mod staten, så der kan blive sat en stopper for udrulningen af 5G-netværket.

Næste mål er indsamling af midler til en marketingkampagne mod 5G. Der er allerede nu indsamlet 97% af de 25.000 kr. som er planlagt til denne kampagne.

Der er således god opbakning i befolkningen til at sætte en stopper for 5G og reducere mikrobølgestrålingen. Du kan støtte landsindsamlingen mod 5G her.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*