Øget pesticidforbrug i dansk landbrug

En undersøgelse af anvendelse af svampegift i det danske landbrug her i 2014 viser, at de fleste såkaldte konventionelle landbrug nu sprøjter deres hvedemarker 4 gange med svampegift. For år tilbage blev en hvedemark typisk sprøjtet 2 gange mod svamp. Svampegiftene får kornet til at holde sig grønt og i vækst i længere tid, så der kan opnås højere udbytter.

Men som bivirkning bliver kornplanterne tungere og vælter nemmere, så høsten vanskeliggøres. Denne bivirkning kan håndteres med endnu et kemikalie, nemlig stråforkorter, der desværre har vist sig at give andre bivirkninger i form af lavere tilvækst og drægtighedsproblemer hos grise. Det meste korn i Danmark anvendes som foder til grise.

En anden bivirkning ved svampegiftene er senere modning af kornet. Det kan håndteres ved at sprøjte med Roundup, der får kornet til at visne og tvangsmodne. Roundup må anvendes så sent som 10 dage før høst i bl.a. korn og raps.

Det er derfor ikke ualmindeligt at finde rester af Roundup i korn og raps. Jeg har prøveresultater, der viser 0,6 mg glyphosat (aktivstof i Roundup) pr. kg. hvede og 2,4 mg glyphosat pr. kg. raps. Koncentrationer så lave som 0,1 mg. pr. kg. har vist sig at kunne give organskade hos dyr. Mere om helbredsproblemer forbundet med Roundup har jeg bl.a. skrevet om i dette tidligere nyhedsbrev.

Hvad andre pesticider som svampegifte og stråforkorter gør ved helbredet, er ikke vel undersøgt. Det må derfor anbefales at spise økologisk, så man undgår pesticidrester i maden.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*