Jordforbedring med mikroorganismer. Biogas er ikke løsningen.

I de senere år er store biogasanlæg skudt op mange steder i landet. Her bliver kulstof i biomasse (gylle, planterester mm.) omdannet til metangas, der kan sendes ud i naturgas-nettet og anvendes til opvarmning og el-produktion. Det afgassede organiske materiale anvendes derefter som gødning i landbruget. Men det er desværre ikke uden bivirkninger.

Husdyrgødningen berøves for kulstof, der er vigtig for opbygning af humus. Meget landbrugsjord er i forvejen fattig på humus, hvilket giver dårlig jordstruktur og forringet dyrkningssikkerhed med lavere udbytter og flere plantesygdomme.

Biomassen afgasses i et ilt-frit miljø, der fører til opformering af skadelige mikroorganismer. Særlig alvorlig er Clostridium botulinum. Det er en bakterie, der producerer særdeles farlig nervegift, der kan give botulisme (pølseforgiftning). Botulisme fører til lammelser. Dødelig dosis af botulisme toxin for voksne mennesker er en ti-milliontedel af et gram. Nogle mennesker med hang til selvskade lader sig behandle med små doser af denne gift med det formål at udglatte rynker (botox-behandling). Denne behandling må kraftigt frarådes.

I Tyskland, hvor biogas også har været anvendt i mange år, har professor Monika Krüger fundet forhøjede niveauer af botulisme toxin i kvægfoder i områder, hvor der anvendes afgasset biomasse som gødning. Det har ført til lav mælkeydelse og høj dødelighed. I en besætning på 180 køer mistede man 300 køer over en periode på 6 år. Køerne lider af kronisk botulisme.

De uheldige ændringer i mikro-livet i jorden er heller ikke godt for plantesundheden og kan give øget forekomst af svampeangreb.

Men der er løsninger. Ideelt bør biogas udfases, og biomasse bør i stedet komposteres ved hjælp af gavnlige mikroorganismer. Men så længe vi har biogasanlæg, så kan man rette op på den afgassede biomasse ved tilsætning af gavnlige mikroorganismer. Gylle kan også forbedres ved tilsætning af sådanne mikroorganismer. Man får på den måde en lugtfri gylle, der er bedre til at nære planterne. Gylle og anden biomasse bør udbringes oven på jorden i stedet for nedfældning under jorden. Derved undgås opformering af skadelige mikroorganismer, der foretrækker det iltfattige miljø under jorden.

Gavnlige mikroorganismer til forbedring af jord og foder produceres af det norske firma Biofedora. En af disse mikroorganismer er en nyttig svamp, der kan hente kvælstof ud af luften til gavn for planterne. Denne svamp gik stærkt tilbage, da man begyndte at sprøjte landbrugsafgrøder med svampemidler. Ved at tilføre denne og andre mikroorganismer til jorden, kan man i løbet af nogle år genoprette mikrolivet i jorden med bedre afgrøder til følge. Disse mikroorganismer kan også anvendes i køkkenhaver. Man kan sprøjte en vandig opløsning af disse organismer ud oven på jorden og derved kompostere organisk materiale i jordoverfladen. Det kaldes fladekompostering og har den fordel at man kan kompostere frisk organisk materiale direkte på dyrkningsjorden, hvor det skal bruges, uden først at lave en kompostbunke.

I Danmark forhandles Biofedoras produkter af Biofedora Danmark, tlf: 40 18 09 05. Biofedora har også produkter til rensning og forbedring af forurenet vand i søer.

Du kan læse meget mere om emnet i “Opbygning af jordens frugtbarhed“, der er udgivet af Økologisk Landsforening. Her er også beskrevet hvordan mange såkaldte ukrudtsplanter bidrager til at forbedre jorden. I en god jord vil problemer med ukrudt være begrænset.

Mærkeligt nok er Økologisk Landsforening begyndt at beskæftige sig med at få “økologiske” biogasanlæg op at køre. Det er ikke særlig økologisk. Som forbruger kan du begynde at kræve, at dine fødevarer ikke bare er økologiske, men også fra landbrug, der ikke anvender biomasse fra biogasanlæg. Det vil sikkert få økologer til at fravælge biogas.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*