Antidepressiver ætser neuroner væk

At antidepressiver kan give permanent hjerneskade har man erfaret for mange år siden, men det er desværre blevet mere eller mindre tilbageholdt af læger og medicinalindustri, så mange mennesker i årenes løb er begyndt at tage antidepressiv medicin uden at være klar over bivirkningerne. Det er endda blevet ordineret til børn, unge og gravide med alvorlige konsekvenser til følge. Det er forkasteligt at give den slags til ufødte fostre, børn og unge, der gerne skulle have et langt og godt liv foran sig.

En bekendt af mig, der bl.a. hjælper folk til at trappe ud af antidepressiv medicin, beretter, at ca. halvdelen af de praktiserende læger nu ser det rigtige i at trappe ud af antidepressiv medicin, og gerne hjælper deres patienter med dette. Så det skulle nu være ret nemt at finde en læge, der vil hjælpe patienterne ud af den afhængighed, som antidepressiv medicin ofte forårsager. Nedtrapning og ophør med antidepressiv medicin bør gøres i samråd med en kvalificeret læge.

Antidepressiv medicin af SSRI-typen (lykkepiller) “virker” ved at hæmme optagelsen af serotonin i hjernen. Serotonin er et signalstof, som udsendes fra nerveceller for at blive optaget igen af andre nerveceller i hjernen. Den antidepressive medicin hæmmer optagelsen, således at en del serotonin kommer til at befinde sig frit i hjernen uden at blive genoptaget af nerveceller. Mere fri serotonin i hjernen hævdes af producenterne af antidepressiv medicin at modvirke depression. Uafhængige forsøg har dog vist, at antidepressiv medicin ikke er mere effektiv end virkningsløs placebo (snydepiller). Dertil kommer de alvorlige bivirkninger. Den amerikanske forsker Nora Volkov dokumenterede helt tilbage i 1992, at den frie serotonin, som fremkaldes af antidepressiv medicin, hurtigt bliver iltet og omdannes til et giftigt stof, der ætser nervecellerne væk. Længere tids indtagelse af antidepressiv medicin kan derfor medføre permanent hjerneskade, så personen ikke længere fungerer normalt.

Kilde: “Mit Helbred” 2. nummer, 2011

Medicinalindustrien har tidligere i historien fremstillet og solgt stoffer som heroin og LSD, der senere blev forbudte pga. af de alvorlige bivirkninger. Hvor lang tid skal der gå, før SSRI-medicinen bliver forbudt?

Se psychinfo.dk for mere information om lykkepiller.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*