Covid-19 retsopgør

Advokat Reiner Fuellmich har den 3. oktober udsendt en video, hvor han redegør for baggrunden for et kommende retsopgør, hvor de ansvarlige for coronavirus-skandalen vil bliver stillet til ansvar og dømt.

Her er nogle hovedpunkter fra videoen:

  • Covid-19 coronavirus har ikke forårsaget større dødelighed end almindelig influenza.
  • Overdødeligheden i Norditalien skyldtes bl.a., at hospitalsindlagte patienter uberettiget blev flyttet til plejehjem, hvor de ikke kunne få den nødvendige behandling.
  • Overdødeligheden i New York skyldtes bl.a., at patienter blev fejlbehandlet på hospitalerne. Disse fejlbehandlinger gjorde det muligt for griske hospitalsejere at opkræve flere penge fra patienternes sygeforsikringer.
  • Den anvendte test for detektion af Covid-19 smitte blev udviklet længe før udbruddet af Covid-19 og kan ikke detektere om en person faktisk er smittet med Covid-19 eller noget andet, hvilket opfinderen af testen udtrykkeligt har gjort klart. WHO er bekendt med dette.
  • Bl.a. af ovennævnte årsager blev pandemien erklæret på et falsk grundlag.
  • Restriktioner og nedlukninger pga. “pandemien” har resulteret i utallige virksomheders fallit og kraftigt stigende arbejdsløshed.

Ref.: Advokat Reiner Fuellmich (49 minutter video på engelsk)

Reiner Fuellmich har som advokat været anklager mod nogle af de største virksomheder i verden, f.eks. Deutsche Bank, der begik bedrageri i gigantisk skala, bl.a. ved at kræve beskatning af aktieudbytte retur. Bedrageriet bestod i, at de ikke havde betalt skat af aktieudbyttet i første omgang. Også den danske stat blev bedraget af Deutsche Bank og tabte store summer. Reiner Fuellmich har også været anklager mod Volkswagen, der snød med emissions-test af deres dieselbiler. Han har således erfaring og succes med at vinde tunge sager mod meget pengestærke og magtfulde foretagender.

Forhåbentlig vil dette retsopgør meget snart resultere i, at de ansvarlige bliver dømt, så de meningsløse restriktioner bliver ophævet, og vi igen kan få vores grundlovssikrede rettigheder tilbage.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*