Teleselskaber politianmeldt for 5G

Biolog Pernille Schriver har politianmeldt teleselskaberne TDC, Telenor, Telia og 3 for at implementere det nye 5G mobilnetværk.

Vi har i forvejen alt for høje niveauer af helbredsskadelig mikrobølgestråling, og med implementeringen af 5G vurderer teleselskabernes brancheorganisation, at strålingen vil blive øget med yderligere 10 – 20% frem mod 2025. Stadig flere mennesker får helbredsproblemer pga. stråling og melder sig ind i EHS-Foreningen (Foreningen for elektro-hyper-sensitive).

Ref: Mere Mobil 10-09-2020

Der er forsket meget i mikrobølgers påvirkning af mennesker, dyr og planter. Her er et par eksempler:

Fransk forskning viste, at 896 timers mobiltelefoni medførte 2,89 gange højere forekomst af kræft i hjernen. 896 timers mobiltelefoni svarer til ca. 15 minutters daglig brug i 10 år. Ref.: Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study

Et indisk forsøg med bier viste, at efter 10 dage med 10 minutters daglig udsættelse for stråling fra en mobiltelefon i bistadet kunne bierne ikke længere finde tilbage til bistadet. Ref.: IMPACT OF MOBILE PHONES ON THE DENSITY OF HONEY BEES

Det må tilrådes at begrænse installation og anvendelse af såkaldt SMART-udstyr, der bruger mikrobølger til kommunikation og betjening. SMART-udstyr omfatter bl.a.:

  • SMART meters til trådløs indberetning af forbrug af el, vand, varme mm.
  • SMART pærer til belysning
  • SMART telefoner
  • SMART termostater
  • SMART TV

og meget mere.

Nu bliver det interessant at se, hvad politianmeldelsen fører til. Uanset udfaldet, så bidrager det til øget opmærksomhed på strålingsproblematikken.

1 Kommentar

  1. Det er vigtigt at øge bevidstheden om potentielle sundhedsrisici forbundet med 5G-teknologi. Men der er brug for mere afgørende forskning for at forstå de langsigtede virkninger af øget strålingseksponering.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*