Influenza-vaccine til børn indeholder GMO

En nyere udgave af influenza-vaccinen (“Fluenz Tetra” fra AstraZeneca) er målrettet børn helt ned til 2-års alderen. Denne vaccine injiceres ikke, men gives som næsespray. Tilslutningen til vaccinen er meget lav (22% i 2022), men nu går et par professorer fra Københavns Universitet så vidt som til at foreslå, at den skal tilbydes på daginstitutioner i et forsøg på at hæve tilslutningen. Ref.: Danmarks Radion 30-05-2023

Men hvad indeholder denne vaccine, og er den ordentligt testet? Svarene er at finde i produktresuméet. Heraf fremgår det, at den indeholder levende, svækkede influenza-virus af 4 forskellige stammer. Men det er ikke naturligt forekommende virus. Det er genmodificerede virus, der hævdes at ligne naturlige stammer. Hvorfor anvender man genmodificerede virus i stedet for naturligt forekommende? Svaret står hen i det uvisse. Undersøgelser har vist, at der opstår utilsigtede genetiske ændringer ved genmodificering, også ved brug af den såkaldte CRISPR-teknologi, der ellers er blevet opreklameret som præcis. Ref.: Gen-modificering skaber utilsigtede mutationer igen-igen

Blandt tilsætningsstofferne i vaccinen er mono-natrium-glutamat (mono-sodium-glutamate eller MSG på engelsk). Dette kemikalie har i museforsøg vist sig at forårsage hjerneskade. Læs mere om MSG her: Smagsforstærker (MSG) kan give hjerneskade

Endvidere fremgår det af produktresuméet, at vaccinen er testet i placebokontrollerede forsøg. Men der blev ikke anvendt placebo (uvirksomt præparat) i forsøgene. Der blev anvendt injiceret influenzavaccine som “placebo”. Dette er per definition IKKE placebo, så der er IKKE lavet placebo-kontrollerede forsøg med vaccinen. Ref.: Fluenz Tetra Produktresumé

Der er i det hele taget ikke lavet mange placebo-kontrollerede vaccineforsøg, men tilbage i 2012 udgav professor Benjamin J. Cowling et al. en forsøgsrapport over et dobbeltblindet placebokontrolleret forsøg med influenza-vaccine til børn. Forsøget viste, at influenza-vaccinen ikke havde statistisk signifikant virkning mod influenza sammenlignet med placebo. Hvad værre var, så blev der fundet 4,4 gange højere forekomst af andre typer virusinfektion i luftvejene hos de vaccinerede sammenlignet med placebo. Ref.: Increased Risk of Noninfluenza Respiratory Virus Infections Associated With Receipt of Inactivated Influenza Vaccine

Det kan ikke anbefales at udsætte sine børn for en vaccine, der ikke har bestået tests i dobbelt-blindede placebokontrollerede forsøg. Og slet ikke, når vaccinen tilmed indeholder genmodificerere virus og MSG.

Læs også: “Læger uden ytringsfrihed” (om skader fra influenza-vaccine)

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*