Manglende vilje til at udfase kunstige sødemidler

Sidste år udkom et studie fra WHO, der viste alvorlige bivirkninger ved kunstige sødemidler. Noget af det mest bekymrende var, at dagligt indtag af kunstigt sødede drikkevarer næsten 3-dobler risikoen for at udvikle alzheimer. Ref.: Kunstige sødemidler øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og demens.

Sundhed.dk

Det er ofte sødemidlet aspartam (E951), der anvendes i kunstigt sødede drikkevarer. Jeg undrede mig derfor over, at man på Sundhed.dk kan læse:

“Der findes ingen videnskabelige studier, der har bevist nogen sammenhæng mellem aspartam og kræft, hårtab, depression, demens, adfærdsforstyrrelser eller nogle af de andre tilstande, som det hævdes på forskellige websteder.”

Den påstand er meget langt fra sandheden. Jeg skrev derfor til Lotte Juul, der er forfatter til artiklen om aspartam på Sundhed.dk, og anmodede om en opdatering af artiklen baseret på WHOs meta-analyse. Men Lotte Juul henviste til WHOs konklusion om at “styrken af studierne ikke var stærke nok.” Bemærk, at dette er WHOs subjektive konklusion.

Jeg skrev derfor følgende svar til Lotte Juul:

“Hej Lotte

Tak for dit svar. Ja, man kan have en mening om at evidensen er begrænset eller svag, som i WHOs subjektive konklusion. Men hvordan kan man ligefrem påstå, at “Der findes ingen videnskabelige studier, der har bevist nogen sammenhæng mellem aspartam og kræft, hårtab, depression, demens, adfærdsforstyrrelser eller nogle af de andre tilstande, som det hævdes på forskellige websteder.”?

WHOs metaanlyse henviser bl.a. til dette studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28428346/. Dette studie fandt bl.a. 2,89 gange øget forekomst af alzheimer hos personer, der indtog kunstigt sødede drikkevarer. Næsten alle kunstigt sødede drikkevarer er helt eller delvist sødet med aspartam. En statistik fra studiet viser, at selv hos personer, der indtog mindre en 1 kunstigt sødet soft drink om ugen (grøn linie) kunne der ses en negativ virkning: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5405737/figure/F2/. Så selv om man holder sig langt under såkaldt acceptabelt dagligt indtag, så har det negativ effekt på helbredet.

Er det ikke vildledende, at skrive, at “Der findes ingen videnskabelige studier, der har bevist nogen sammenhæng mellem aspartam og kræft, hårtab, depression, demens, adfærdsforstyrrelser eller nogle af de andre tilstande, som det hævdes på forskellige websteder.”? Ville det ikke være på sin plads at opdatere artiklen på Sundhed.dk snarest?

Mvh, Niels”

Jeg fik så dette svar fra Lotte Juul:

“Jeg er helt enig. Det er derfor jeg i sidste afsnit af min mail til dig skriver, at jeg vil revidere teksten: “Samlet set tænker jeg ikke, at rapporten ændrer anbefalingen i artiklen. Den vil fortsat være uændret. Jeg kan ved næste opdatering ændre ordlyden angående eksisterende studier, men styrken af studierne er endnu ikke stærke nok til en ny konklusion ifølge WHO.” “

Svaret kom 3. februar 2023, men nu over 3 måneder senere er artiklen stadig ikke opdateret. Troværdigheden af Sundhed.dk kan vist ligge på et meget lille sted. Lotte Juul er diætist for Hjerteforeningen, der i høj grad er under indflydelse af medicinalindustrien. Det er bekymrende, at Sundhed.dk tillader personer fra den slags inhabile foreninger, at skrive artikler på Sundhed.dk.

Supermarkeder

Jeg skrev også til de større supermarkedskæder i Danmark og spurgte, om ikke de ville fjerne aspartamholdige produkter fra hylderne med henvisning til WHOs meta-analyse. De fleste undlod at svare, og ingen var indstillet på at gøre noget for reducere salget af aspartamholdige produkter til fordel for sundere alternativer.

Helsam

Jeg henvendte mig også til Helsam, der giver indtryk af at lægge vægt på sundhed. Men de forhandler bl.a. kosttilskuddet “Berocca” fra kemi-producenten Bayer. Det er sødet med aspartam og acesulfam-kalium. Den slags produkter burde slet ikke finde vej ind i helsebutikker. Helsam besluttede at fjerne produktet fra deres egne detail-butikker, men de opretholder salget i deres engros-forretning, så det kan stadig fås i nogle butikker i Danmark, der køber ind hos Helsam-engros.

Easis

Firmaet “Easis” producerer en del nydelsesmidler med aspartam og andre kunstige sødemidler. Jeg sendte følgende mail til dem:

Hej

Jeg finder det positivt, at I har en vision om at lave kvalitetsprodukter til folk, som gerne vil leve sundere, men stadig nyde hyggen med sødt og snacks.

Men forskning har vist, at kunstige sødemidler er problematiske i forhold til en sund livsstil. Et omfattende meta-studie fra WHO har vist alvorlige problemer med kunstige sødemidler. Studiet udkom sidste år og kan hentes her: https://www.who.int/publications/i/item/9789240046429

Studiet viser bl.a. større dødelighed (side 21), øget forekomst af hjerte-kar-sygdomme (side 21 – 23), for tidlig fødsel (side 39), astma (side 41) mm. Af samme studie fremgår det også, at kunstige sødemidler IKKE medfører signifikant vægtreduktion (side 18). Det mest bekymrende er dog, at kunstige sødemidler medfører stærkt øget risiko for demens, herunder hele 2,87 gange øget forekomst af alzheimer (side 35 – 36). Det sidste bør ikke betragtes som en bagatel.

I jeres sortiment har I adskillige produkter med kunstige sødemidler som acesulfam K, aspartam og natriumcyklamat.

På baggrund af WHOs forskningsresultater, vil I så overveje at udfase kunstige sødemidler i jeres produkter?

Mvh, Niels Christensen

Redaktør

Helsemagasinet.dk”

Jeg fik følgende svar:

Hej Niels

Tak for din henvendelse og interesse for EASIS produkter. I vores valg af ingredienser henholder vi os til lovgivningen om brug af tilsætningsstoffer. Stoffer med E-numre, herunder sødestoffer, er blevet godkendt af EU’s medlemslande og tildelt et E-nummer efter en grundig risikovurdering. Tilsætningsstoffer godkendes, når der er tilstrækkelige videnskabelige undersøgelser, som viser, at der ikke er sundhedsmæssige betænkeligheder ved at bruge stoffet. For at sikre, at befolkningen ikke får for meget af E-nummeret i forhold til den vurderede ADI-værdi (Acceptabelt daglig indtag), er der regler for, hvor meget af det enkelte stof, der må tilsættes til de forskellige fødevarekategorier. Som fødevarevirksomhed stoler vi naturligvis på de risikovurderinger og evalueringer, der er foretaget af EFSA (European Food Safety Authority), men kommer der ændringer i retningslinjerne, forholder vi os naturligvis til det. Hvis der er studier som peger i en anden retning, formoder vi, at lovgivningen vil blive ændret.

Alle ingredienser, også naturlige ingredienser, kan give uheldige konsekvenser for kroppen, hvis de indtages i store mængder. Bl.a. derfor anbefaler vi også, at man spiser en varieret kost.

På baggrund af ovenstående har vi ikke planer om at udfase kunstige sødestoffer i EASIS produkter. Sødestoffernes tekniske funktion bidrager til, at vi kan udvikle velsmagende produkter “uden tilsat sukker” og dermed tilbyde vores forbrugere et alternativ til sukkersøde produkter.

Med venlig hilsen/ Best Regards

Catja Ginnerup

Quality Manager

Så hos Easis fortsætter man med de kunstige sødemidler, da det er lovligt, uanset at det skader folkesundheden.

Bodylab

Bodylab leverer fitness-produkter, bl.a. proteinpulver. Nogle af deres produkter er sødet med kunstige sødemidler, bl.a. det cancer-fremmende acesulfam-kalium (Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study). Jeg skrev derfor til Bodylab og gjorde dem opmærksom på WHO-metaanalysen og spurgte om de ville udfase kunstige sødemidler. Jeg fik følgende svar:

“Hej Niels.

Tak for din mail som jeg har taget mig god tid til at svare på, at det for nogle kan være et kontroversielt emne. Jeg håber at det er svar nok på, hvorfor vi fortsat bruger kunstige sødemidler.

Mine kommentarer til rapporten fra WHO:

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om kohorte-studier, der kun kan vise association og ikke årsagssammenhæng. De viser altså en forhøjet mortalitet hos folk, der indtager kunstigt sødede drikke, men ikke at det er fordi de indtager kunstigt sødede drikke.
I forlængelse heraf, skriver de i rapporten at et af studierne så en formindsket effekt, når de tog højde for forhøjet blodtryk, hyperkolesterolæmi og iskæmisk hjertesygdom. De skriver også at associationen i et studie var ikke-signifikant, når man ikke medtog folk med (ikke-intentionelt) nyligt vægttab (hvilket kan være tegn på sygdom) eller når man ekskluderede folk, der døde inden for de første to års follow-up.
Samtidig så man en stærkere sammenhæng, når man ikke tog højde for eksisterende sygdom eller BMI.

De skriver også i diskussionen, at der er begrænsninger med disse resultater:
Three systematic reviews with dose–response meta-analyses published in 2021 found significant associations between consumption of NSS-sweetened beverages and all-cause and cardiovascular disease mortality. However, there was some inconsistency between the studies in the nature of the identified dose–response relationships, with some reporting linear relationships and others reporting J-shaped or nonlinear relationships (260–262).

Mht. studiet om Alzheimers, er det kun et enkelt observationelt studie, som forfatterne slet ikke nævner i deres diskussionsafsnit. Der er altså tale om et meget spinkelt evidensgrundlag.
Mht. tidlige fødsel, så har TjekDet gennemgået påstanden her (hvor de i øvrigt henviser til Sundhed.dk, angående aspartam, hvor der også kommenteres på demens): https://www.tjekdet.dk/faktatjek/er-aspartam-en-soed-draeber-eller-et-sikkert-og-gennemtestet-tilsaetningsstof


I deres summary på side 1 beskriver de evidensniveauet for fundene i samtlige observationelle studier som low eller very low.

I diskussionen fremhæver de også det modstridende i, at kortere interventionsstudier (der til gengæld kan undersøge årsagssammenhæng) typisk finder et vægttab på kort sigt, når man udskifter sukker (typisk fra sodavand) med kunstige sødemidler – men at højt indtag af sødemidler (typisk fra kunstigt sødet sodavand) på den lange bane er associerer med dårligere sundhedsmarkører (fra interpretation: The results suggest that, in the short term, NSS use may lead to small reductions in adiposity without any significant impact on cardiometabolic risk. There is suggestion of negative health effects with long-term use, but the evidence is ultimately inconclusive.).

Hvordan det kan være at folk med et højt indtag af sødestoffer/light sodavand ser ud til at være mere “usunde”, når interventionsstudier peger på det modsatte (intentionelt vægttab medfører næsten altid bedre sundhedsmarkører), kan de observationelle studier ikke svare på. Men forskerne i rapporten foreslår selv omvendt kausation som en af årsagerne. Nemlig fordi folk, der er mindre sunde pga. overvægt og vanerne forbundet med overvægt, er mere tilbøjelige til at vælge light sodavand. Ud fra evidensen ser det ud til at være tilfældet, og det er med til at gøre observationelle studier om sødestoffer/light sodavand (som de primært undersøger) usikre. (fra limitations: Further research is needed to determine whether the observed associations are genuine or a result of reverse causation and/or residual confounding.)

Det er altså ganske muligt at folk, der har mere usunde vaner, er mere tilbøjelige til at drikke light sodvand – eller sodavand i det hele taget. Og netop for sukker, og særligt sukkersødet sodavand, er der stærke mekanistiske data, der viser at et højt indtag ikke er sundt (https://academic.oup.com/ajcn/article/95/2/283/4576708) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35064240/). Sødemidler skal altså ses som et alternativ til sukker og sukkersødet sodavand, og her er det med al sandsynlighed et bedre alternativ til et højt indtag af sukkersødet sodavand. Men light er naturligvis ikke et bedre alternativ end vand.

Michael Mortensen

Business development

Bodylab ApS

Michael Mortensens svar er som at læse en kemiproducents ynkelige forsvar mod de skader, som deres kemikalier har forårsaget. Han henviser bl.a. til utroværdige kilder som Sundhed.dk og Tjekdet.dk. Jeg kan ikke se nogen god grund til, at kunstige sødemidler tilsættes i fitness-produkter. Så kan de vist ikke længere kaldes fitness-produkter. Jeg finder det helt uproblematisk at fjerne kunstige sødemidler fra fitness-produkter, så det virker uforståeligt, at Bodylab ikke bare udfaser disse skadelige stoffer nu, hvor WHOs metaanalyse har vist alvorlige bivirkninger.

Der findes meget forskning og mange personlige beretninger om alvorlige bivirkninger ved indtagelse af aspartam. Mere om det her: Aspartam – det giftige sødestof

Som det er nu, så bliver salget af kunstige sødemidler nok ved, så længe der er købere. Som forbruger kan du bidrage til at få kunstige sødemidler fjernet fra markedet ved at fravælge dem. Hvis de ikke sælger, så er der en chance for, at butikkerne fjerner dem fra hylderne.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*