Kend dine menneskerettigheder

Den 10. december 1948 vedtog FN Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Se de 30 menneskerettigheder på siden Unge for Menneskerettigheder her. Det er vigtigt, at du og hele befolkningen kender menneskerettighederne, så politikere og andre ikke kan slippe afsted med at overtræde dem. Under corona-skandalen har vi set talrige eksempler på overtrædelse af menneskerettighederne. Der har bl.a. været overtrædelser af:

 • Artikel 13.
  1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted indenfor hver stats grænser.
  2. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sig eget, og til at vende tilbage til sit eget land.
 • Artikel 19.
  Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.
 • Artikel 20.
  1. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.
  2. Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening.

Politikere vil få svært ved at gennemføre restriktioner, der overtræder menneskerettighederne, hvis hele befolkningen kender deres rettigheder.

Mht. medicinsk behandling, herunder vaccination, har Danmark tilsluttet sig Europarådets konvention af 4. april 1997 om menneskerettigheder og biomedicin. Denne konvention blev undertegnet i byen Oviedo i Spanien og kaldes også “Oviedo-konventionen“. Her står bl.a.:

“Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke.

Denne person skal forud for enhver intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn til formålet og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf følgende konsekvenser og risici.

Den pågældende person kan til enhver tid frit trække sit samtykke tilbage.”

Vaccinetvang er derfor ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at vaccinere mennesker, før de har fået oplysninger om konsekvenser og risici. Det er således i stid med loven at undlade at oplyse om mulige vaccinebivirkninger inden vaccination. Læs mere om vaccinebivirkninger her.

Ud over “Unge for Menneskerettigheder” er der flere andre grupper, der arbejder på at udbrede kendskabet til menneskerettigheder, bl.a. den internationale “Defending Humanity“.

Del gerne denne information i dit netværk, så kendskabet til menneskerettigheder udbredes. Det kan bidrage væsentligt til at hindre overtrædelse af vore rettigheder.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*